Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA - Vasiliki G. Venetis, Post MA

My blogs

About me

Industry Education
Introduction Επιστημονική Υπεύθυνη του ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα, Υπεύθυνη Διεύθυνσης της Veneti CPT Services Ltd, Κύπρου