Terrissal S.L.S.

My blogs

About me

Industry Education
Occupation Formació ocupacional
Location El Vendrell, Tarragona, Spain
Introduction Som una empresa inspirada en la terrissa Ășnica de El Vendrell.
Interests Compres i vendes a la xarxa Sefed