Familja Katolike (((ZonjushaMalsore)))

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location Kosovo/Montenegro, Montenegro
Introduction "At Hyenor. Ti na ke dhënë Shëjtën Familje të Nazaretit si model të jetës, të lutëm At i dashur, ndihmona që të bejmi nga familjet tona nji Famije si të Nazaretit, ku mbretron Dashuria, Paqëja dhe Gëzimi". .
Interests Të mbretërojë Paqëja, Dashuria, dhe Harmonia në çdo njëri, posaqërisht në Familjët tona†.