KentB

My blogs

About me

Gender MALE
Introduction Jag heter Kent Bengtsson och bor just nu i Sydafrika och nyligen i England. Där har jag kommit att lära mycket om hur vi människor vilseletts av dem som styr vårt samhälle till en roll där vi är mer eller mindre förslavade av ideer som planterats i våra sinnen under hela våra liv. Men än viktigare är att jag insett och personligen börjat testa lösningar på detta. I motsats till den allmänna opinionen, så går det att göra något åt hur vårt mänskliga samhälle ser ut. Hoppas du är med mig på den resan. Om detta är första gången du är på den här sidan, börja med att läsa inläggen från början, eftersom det är ordningen de skrivits i. Gå till sidan "Alla Artiklar" för allt i kronologisk ordning. Ingenting i denna blogg skall ses som något annat än mina slutsatser eller ideer. Om du anser att jag har fel i något, undersök saken och kom till dina egna slutsatser. Om någon vill ta kontakt med mig, skicka en mail till "kentbengtsson0 snabela gmail punkt com" (vill inte skriva ut detta riktigt, eftersom jag får tillräckligt med spam som det är).
Interests frihet, skatteplanering, rättigheter, mänskliga rättigheter, lagar, förordningar, skatt, självstyre, EU motstånd, maktmissbruk
Favorite Movies Avatar, The Matrix, The Shawshank Redemption, Krigarens själ