the Tell family

My blogs

About me

Location Sweden
Introduction Den här bloggen startade som ett gemensamt projekt. Ett par år senare är den mest uppdaterad av mig (frun) medan maken är förstesupporter. Vi hoppas att du ska känna igen dig i vårt liv, men om du inte gör det så kanske du i alla fall får dig ett gott skratt ibland - åt oss eller med oss.