Terje Hegertun

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Professor i systematisk teologi
Introduction er utdannet cand.theol og dr (phD), professor i systematisk teologi ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Underviser i klassisk dogmatikk, √łkumenisk teologi, konfesjonskunnskap, pentekostal teologi, pneumatologi etc.