ครูต้า

My blogs

About me

Gender Male
Location ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ต.จอมบึง อ.จอมบึง, Thailand
Introduction นายคมกฤต สมบูรณ์ (ต้า) ป.บัณฑิต ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี