Hiệp Hội Chè Việt Nam

My blogs

About me

Industry Agriculture
Occupation Trà
Location Vietnam
Introduction Hiệp hội Chè Việt Nam là tổ chức xã hội về chè tại Việt Nam. Hiệp hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnamese Tea Association, viết tắt là VITAS