abdullahbukhari

My blogs

About me

Location Malaysia
Introduction bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Tilawah al-Quran, Pusat Bahasa,UIAM. Berjuang untuk memberikan kefahaman tentang isi kandungan al-Quran kepada masyarakat.