- ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಆರ್, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Occupation ಕ್ಲರ್ಕ್ / ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್
Location ಮಾಲೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Interests ಕಥೆ, ಕವನ, ಲೇಖನ, ಛಾಯಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ.
Favorite Movies ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಾರ್ಟುನುಗಳು, ಹಾರರ್ ಮೂವಿಗಳು.ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಧಾರವಾಹಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.
Favorite Music ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಡುಗಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವಗೀತೆ, ಭಕ್ಜಾತಿಗೀತೆ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ.
Favorite Books ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಓದುತ್ನೆತಿರುತ್ತೇನೆ. ಕುವೆಂಪು, ದಾರಬೇಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ.