Alexander

My blogs

About me

Industry Consulting
Occupation психиатър
Location София, Триядица, Bulgaria
Interests психотерапия и лечениена на химически зависимости и зависимо поведение