෴*චතු෴*

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Introduction [කලුවර ඇයි විජිතයම මගේ] ...දුක වින්දා නෙමේ මම.....දුක හරිම මුදුවට අත ගැවා මම.....ඒ තරම්ම දුක් ව්න්දා මම...ඒ දුක නොතේරෙනවත් නෙමේ මට...මේ ජිවිතය හිනයක්........කිසිම දෙයක් මට ඕන විදිහට සිද්ධ උනේ නෑ....කාටවත්ම කරදරයක් නැතුව ජිවත් උනු මට මේ තරම්ම දුකක්..ගින්දරක් උහුලන්න වේව් කියලා මම කවදාවත්ම හිතුවේ නැ.......
Interests මම රෝස මල් වලට ගොඩක් කැමතියි...