സബിത അനീസ്‌

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location കൂട്ടിലങ്ങാടി ,മലപ്പുറം, കേരളം, India
Introduction ഞാന്‍...സബിത ....മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തില്‍ താമസിക്കുന്നു...ഇപ്പോള്‍ നല്ലപാതിയുമൊത്ത്‌ അബൂദാബിയിൽ....ജീവിതം പഠിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തില്‍ നിന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിനി....