รุ่งอรุณ

My blogs

About me

Industry Government
Occupation พยาบาล
Location กาญจนบุรี, ภาคกลาง, Thailand
Introduction ชอบกิน
Interests อาหาร
Favorite Movies แฟนฉัน
Favorite Music ขอนไม้กับเรือ
Favorite Books หนังสือพิมพ์