ญามิลา,วนาโศก,ปลาอ้วน,วิรัตน์ โตอารีย์มิตร

My blogs

About me

Introduction ญามิลา นามปากกา วิรัตน์ โตอารีย์มิตร เกิด 8 มีนาคม 2506 จบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รักดีในการทำหนังสือและเขียนหนังสือมาโดยตลอด ผ่านงานนิตยสารมา 3-4 ฉบับ ล้มลุกคลุกคลานกับงานบรรณาธิการอยู่ระยะหนึ่ง แต่ครึ่งหลังของชีวิตเริ่มตระหนักได้ว่าการเขียนหนังสือน่าจะเหมาะกับปัจจุบันและอนาคตของตนมากกว่า หลังยึดการเขียนเป็นอาชีพหลัก ในแต่ละวันของชีวิตจึงมีแต่คำว่าคิด คิด และเขียน เขียน ญามิลาเขียนงานทุกวันๆ ละหลายบรรทัด 7 วันใน 1 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ใน 1 เดือน 12 เดือนใน 1 ปี มีแผ่นกระดาษที่บรรจุข้อเขียนของเขาถูกส่งไปยังนิตยสารต่างๆ นับ 10 ฉบับ เขาบอกว่า การเขียนเป็นอาชีพ ขณะเดียวกันก็เป็นความรัก และเป็นความรักที่น่าอัศจรรย์มาก เพราะสามารถเลี้ยงได้ทั้งชีวิตและความฝัน ปัจจุบันญามิลาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี เมืองเล็กๆ ที่เขาพูดถึงเสมอว่านี่คือบ้านเกิดและฐานที่มั่นสุดท้ายของชีวิต