சாய்பரணி

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation software engineer
Location Chennai, Tamilnadu, India
Introduction அடியேன் ஒரு சாயி பக்தன். அவரைப் பற்றி எழுதுவதில் பெருமை கொள்கிறேன்.
Favorite Books Shri Sai Chath Charitham