Humanistiske Sosialdemokrater

My blogs

About me

Location Norway
Introduction er en sjølstendig medlemsforening innenfor arbeiderbevegelsen. HS bygger på humanisme, menneskerettighetene og på ideene i den demokratiske sosialisme og vil arbeide for at dette som livssynsgrunnlag gjenspeiles i Det norske Arbeiderpartis politikk.