Sitra ahra förlag

My blogs

About me

Introduction Sitra Ahra är ett förlag och ett nätbaserat antikvariat vars mål är att underlätta studiet av vissa religiösa, mystika och ockulta traditioner genom att göra specialiserad litteratur tillgänglig för samlare såväl som för andra intresserade. Vi inriktar oss mot litteratur relaterad till områden som som västerländsk esoterism, ockultism och nyhedendom. Främst bedriver vi en förlagsverksamhet inriktad på att ge ut nyutgåvor av äldre ockult litteratur samt historiska och kulturella studier av den västerländska esoterismen. Kontakt: info@sitraahra.se