Fire kaffe

My blogs

About me

Location Norway
Introduction Eg er fire kaffe. Eg skriv på bokmål og tenkjer på nynorsk.