palculienka

My blogs

About me

Location Yonne, France
Introduction Strelec, od prirody ohnivà, zvedavà a az priliz praktickà. Neznàsam pretvàrku a milosrdné klamstvà. Aj ked zivot nie je prechàdzka ruzovym sadom, stoji za to! A aby som nezabudla: Od zivota chcem minimàlne maximum
Favorite Books Maly Princ