விபு

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Occupation Student
Location Sri Lanka
Introduction நான் தமிழிச்சி என்பதில் பெரும கொள்ளும் ஒருத்தி. சந்திப்புகள் பலவற்றை முன்பு விரும்பி இருந்தாலும், அளவான சந்திப்புகள் வாழ்க்கைக்குப் போதுமானது என்று புரிந்தவள்...
Interests சங்கீதம், பாடல்களும் வரிகளை விட இசையை மட்டும் ரசிப்பதில் நாட்டம் அதிகம்.
Favorite Movies மன்னன், சேது, நந்தா, உள்ளம் கேட்குதே, செல்லமே, காதல். The Beautiful Mind, Cattaca, A walk to Remember, Who am I, Titanic
Favorite Music A R Rahman, MSV
Favorite Books Many..........

You will win everything....