ദിയ

My blogs

About me

Introduction അത്രക്കൊന്നും സുഖകരമല്ലാത്ത ബാല്യവും, കൌമാരവും താണ്ടി ഇപ്പോള്‍ യുവത്വത്തിന്‍റെ വിസ്മയങ്ങളില്‍ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവള്‍!!!