අඟහරුවා.

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Student.
Location Kandy, Sri Lanka
Introduction ඈත දිලෙන රතු තරුව අඟහරු සිට පොළොවට ඇවිත් වෙන හැම දෙයක්ම වෙනස්ම කෝණයකින් බලා හිඳින පිටසක්වලයෙක්.. කියන්න ගොඩාක් දේවල් හිතේ තිබ්බට වෙන ලෝකෙක ජීවීන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන්න දන්නේ නැති පිටසක්වලයක්.. එක එක්කෙනා එක එක විදියට හඳුන්වන, දකින ජීවිතය නමැති සටනේ සටන් වදින සොල්දාදුවෙක්..
Interests Aliens, Trains, Ghosts, Electrtonics, Space.
Favorite Movies Terminator Series, Black Hawk Down, I'm a legend