pluraword

My blogs

About me

Gender Male
Location Sweden
Introduction Man i sina bästa år som är nyfiken på hur man utvecklar livet, företagandet och samhället. Som person beskrivs jag som analytisk och resultatorienterad. Löser problem genom att se bilden i stort. Tillämpar logik och analys med stor hänsyn till mänskliga värden utifrån fakta med en utforskande, utåtriktad och nyfikenhet inställning med stark framtidsorientering. Mina personliga värderingar är: Nyfikenhet – att tillsammans med andra utforska det okända. Respekt – att se andras värde och kunskap för att föra kunskap och relationer framåt. Öppenhet – allas bidrag för att växa tillsammans. Roger J Danielsson
Interests Musik, Böcker, Film.