Robert Carlsson

My blogs

About me

Occupation Säkerhetschef
Location Stockholm
Favorite Movies Mulholland Drive Gökboet Återstoden av dagen
Favorite Music Lyssnat på idag Korn Bob Marley Lars Demian
Favorite Books Senaste bok som lämnade intryck var Deamon av Daniel Soarez. ETt ganska dystert scenario om vad vårt samhälles höga internetberoende kopplat med den låga säkerheten kan leda till.