Marie

My blogs

About me

Location Norway
Introduction E 28 år, komme fortsatt frå Rennesøy, men bur nå på Ålgård. E gift med Rune, den kjekkaste av de kjekke:-) Jobbe som jordmor på SUS. Denne bloggen har eg hatt si eg va i sjukepleiepraksis i Haydom, Tanzania, hausten 2006. I september 2010 reiste eg tbage for å ha jordmorpraksis.