ဆန္းဝင္း

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation Bsc (Maths)
Location kyaukpadaung, mandalay, Myanmar (Burma)
Introduction အညာေျမကလူသားတစ္ဦး။ ဇာတိေျမ ကုိခ်စ္တယ္။ ကမၻာေျမကုိ ခ်စ္တယ္။ စာေရး စာဖတ္ ၀ါသနာပါတယ္။
Interests Reading, IT, Blogging