Величка Маринова

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Occupation инженер, икономист
Introduction Моят професионален път може да се раздели на две части. Преди промените завърших ХТИ и УНСС, работих в Комитета по цените и бързо стигнах до заключението, че плановата икономика е обречена на провал. Моят професионален опит по прилагане на правилата за конкуренция започна през 1991 г., когато постъпих на работа в Комисия за защита на конкуренцията. Като експерт имах възможността да работя по случаи на антитръст, картели, сливания, държавни помощи, либерализация и нелоялна конкуренция. Участвах в редица проекти, като „Установяване на вътрешна система в КЗК за извършване на претърсвания при картелни производства”с партньор БундескартелАмт Германия, „Подготовка на КЗК за прякото приложение на правото по конкуренция на Общността и съвместна работа с Европейската комисия” с партньор Италия. Специализирах в курсове и семинари по политика на конкуренцията, организирани от Европейската комисия DG Competition, ФТК – САЩ, и JICA – Япония, Института по публична администрация Ирландия и др. Чрез този блог бих желала да предложа поле за дискусии по теорията и практиката по прилагане на правилата на конкуренция с всеки, който има интереси и е свързан по някакъв начин с тази тематика.