red.

My blogs

About me

Industry Communications or Media
Occupation Journalist
Location Oslo, Norway
Introduction Redaksjonen følger Redaktørplakaten og de presseetiske reglene til Pressens Faglige Utvalg, Vær Varsom-plakaten.
Interests Nyheter og kultur