ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction Κρίνουν αυστηρά ένα στοχαστή, όταν εκθέτει μια πρόταση που μας είναι δυσάρεστη.Και όμως, θα ήταν πιο λογικό να το κάνουν, όταν η πρότασή του μας είναι ευχάριστη. "Νίτσε"