Puchovo dedičstvo

My blogs

About me

Location Púchov, Trenčianska župa, Slovakia
Introduction ...sme nezávislá dobrovoľnícka iniciatíva, ktorá objavuje, mapuje a šíri osvetu o historických a kultúrnych jedinečnostiach a krásach Púchovského okresu a blízkeho okolia, a tak napomáha k ochrane všetkých pamiatok a dedičstva našich predkov. Chceme šíriť kultúrne a duchovné hodnoty tejto časti Slovenska ako aj rozširovať a prehlbovať kultúrno-historické a regionálne vedomie všetkých jeho obyvateľov a návštevníkov. Dôraz kladieme na hmotné a duchovné dedičstvo našich predkov, ale aj sídelné prostredie, architektúru, prírodné prostredie, krásy krajiny, to všetko v priestore a čase minulom a odkazom do doby budúcej. Názov združenia odvodzujeme od pozostalosti prvého písomne doloženého obyvateľa a majiteľa osady v roku 1243 - Pucha. Aj Vy sa môžete stať priateľmi tohto dobrovoľníckeho združenia a napomôcť tak šíreniu, objavovaniu a ochrane známych a neznámych krás a pokladov nášho regiónu. Ukážme spoločne, že nám záleží na ochrane toho malého množstva pamätných miest v meste Púchov a okolí, a že si vážime našu minulosť, kultúru a hodnoty, ktoré nám zanechali naši predkovia a ktoré stoja za zachovanie a ďalšie šírenie.