Hoà Bình

About me

Introduction Viết vì thấy xốn con mắt, ngứa lỗ tai, viết để thư giãn.