น.ส.ไฉไล บุญก่อสร้าง

My blogs

About me

Gender Female
Location โรงเรียนบ้านคาวิทยา, อ.บ้านคา จ.ราชบุรี, Thailand
Introduction จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานที่ทำงานโรงเรียนบ้านคาวิทยา เป็นครูสอน วิชา ประวัติศาสตร์
Interests เพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนๆ
Favorite Movies รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ
Favorite Music ได้ทุกแนว
Favorite Books ได้ทุกประเภท