தோழி

My blogs

About me

Gender FEMALE
Occupation Physician
Location colombo, Sri Lanka
Introduction இயன்றவரையில்.... இனியவளாய்.... இயல்பானவளாய்... இதயசுத்தியுடன்... குருவருளை நாடி... வாழ்கிறவள்... தொடர்புக்கு :- siththarkal@gmail.com
Favorite Music மெல்லிசைப் பாடல்கள் எல்லாம் பிடிக்கும்.
Favorite Books படிக்க வாய்ப்புக் கிடைக்கும் போது, கிடைக்கும் எல்லாப் புத்தகமும் படிப்பேன்.