Minh CRISTIANO

My blogs

About me

Gender Male
Location Bắc Giang, Vietnam
Introduction Founder và CEO tại Minh CRISTIANO Blog. Tại đây, mình sẽ chia sẻ một số kiến thức học tập, các phần mềm liên quan & các thông báo quan trọng của blog.