Tour miền tây

My blogs

About me

Gender Male
Industry Tourism
Occupation Kinh doanh du lịch
Location Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Interests Đi du lịch miền tây