"ΕΣΤΙΑΚΑ νέα"

My blogs

About me

Location Παντού στην...., ΕΛΛΑΔΑ
Introduction ___________________________ « Ιδού καθέστακά σε σήμερον επί έθνη και επί βασιλείας εκριζούν και κατασκάπτειν και απολλύειν και ανοικοδομείν και καταφυτεύειν ». (Ιερεμίας α΄10) _______________________ _________________________ Τα «ΕΣΤΙΑΚΑ νέα» είναι ανεξάρτητη σελίδα. Οι δημοσιευμένες απόψεις και ειδήσεις, εκφράζουν μόνο την συντακτική της ομάδα, και κανέναν άλλον.