Lars Egeland

My blogs

About me

Location Tønsberg, Vestfold, Norway
Introduction Solskinn og brød og ånd eies av alle - skriver Nordahl Grieg i diktet "Til ungdommen". Det er et godt slagord som jeg synes passer på min blogg - som sosialistisk bibliotekar som også er naturist. Født i 1957, har vært lokalpolitiker i Tønsberg i mange år, leder av Vestfold SV. Fra desember 2009 og ut våren vikarierer jeg for Inga Marte Thorkildsen på Stortinget i hennes svangerskapspermisjon. Bibliotekar av yrke, vanligvis ansatt som Læringssenterdirektør på Høgskolen i Oslo.