จำเริญ เครือมูล

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Location ราชบุรี, ตะวันตก, Thailand
Introduction เกิดที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา บิดา ดต.เทวา มารดา นางสายทอง เครือมูล คู่สมรส นางพรรณี เครือมูล ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี มีบุตร 3 คน เรียนจบจากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 19 เป็นเด็กทุน 5 ปี ของจังหวัดหวัดเชียงราย เริ่มรับราชการในตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านควร อ.ปง จ. พะเยา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2543