ஆச்சி ஸ்ரீதர்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location Haryana, India
Introduction மதுரை மாவட்டத்தை பூர்வீகமாகக் கொண்டு, நாகை மாவட்டத்தில் வளர்ந்து,திருமணமாகி விழுப்பரம் மாவட்டத்தவளான நான் தற்போது வசிப்பது ஹரியானாவில். பெற்றோர் என்னை அழைக்கும் பெயர் ஆச்சி.வாழ்க்கை அனுபவத்தில் என் மனதிற்கு என்னாச்சு என்பதை பகிரவே இந்த ஆச்சி ஆச்சி