นาย สาธิต รอดอยู่

My blogs

About me

Introduction กระผมเกิดวันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2530 เป็นบุตรชายคนโต ของ นาย แสงทอง รอดอยู่ นาง สุปราณี รอดอยู่ และกระผมมีน้องสาวชื่อ เด็กหญิง อริศรา รอดอู่