Rommert Tjeerdsma

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Publishing
Occupation Auteur
Location Fryslân, Netherlands
Introduction Berne yn 1943 te Hallum, hie er al betiid in soad nocht oan alles wat mei boeken en lêzen te krijen hie. It feit dat jo troch it lêzen fan letters bylden en dreamen oprôpen en dêrtroch yn in oare wurklikheid en in oare wrâld ferkeare koenen, hat him altyd, oant de dei fan hjoed, fassinearre. ------------------------------- Het feit dat men door het lezen van letters beelden van een andere wereld kan oproepen heeft mij altijd enorm gefascineerd
Interests Alles wat mei literatuer en boeken te krijen hat. -------------------------------- Alles wat met literatuur, boeken en publicaties te maken heeft.
Favorite Movies Histoaryske ûnderwerpen en b.g. 'A fish called Wanda' John Cleese
Favorite Music classicfm.nl, radio-volksmusik.at, Good time radio wrjq.org Appelton WI
Favorite Books Durk v.d.Ploeg, Rink v.d.Velde Theun de Vries Maarten't Hart, Emile Zola, Willem Schoorstra