Farid Imran

My blogs

About me

Industry Student
Location Klang, Selangor, Malaysia
Introduction Meminati seni lebih daripada minat belaja~~
Interests Graffiti