Muhammad

My blogs

About me

Gender Male
Industry Non-Profit
Occupation Programme Development Manager, Freelance Tutor
Location Pulau Pinang & Kuala Lumpur, Malaysia
Introduction Nama sebenar Muhammad bin Kamarulazizi. Dilahirkan di Indiana, Amerika Syarikat. Mendapat pendidikan awal di sekolah Almondbank, Scotland, UK (1987-1989), dan meneruskan pendidikan di Sekolah Kebangsaan Minden Height, Pulau Pinang (1989-1994). Mendapat pendidikan menengah di Sek Men Keb Agama Al-Mashoor (L)(1995-1999). Melanjutkan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) pada tahun 2000 dan memperoleh Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam Kejuruteraan Pembuatan. Mula berkhidmat dalam bidang industri pembuatan plastik sebagai jurutera qualiti di sebuah kilang di Penang. Kini berpindah profesion sebagai Pengurus Pembangunan Program di Yayasan Kemanusiaan Muslim Aid Malaysia, juga merupakan moderator untuk Forum Riders Malaya Community. Terlibat juga dalam aktiviti kebajikan dan pembangunan ummah bersama Muslim Aid dan teman-teman seperjuangan. Antara isu yang sedang dikaji selidik ialah Fenomena Kemiskinan Orang Asli di Malaysia, Status Pelarian Rohingya di Malaysia serta hubung kait dengan kegiatan mengemis, dan taraf hidup rakyat termiskin di Malaysia. Bercita-cita untuk mengurus sebuah yayasan sendiri di masa hadapan, insyaAllah. ym id: matasura