Nisah Haji Haron

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
Introduction Blog ini dikendalikan sepenuhnya oleh Nisah Haron untuk tujuan kursus Seminar Kesusasteraan Bandingan (SKMM 6053), yang dikelolakan oleh Prof. Madya Dr. Mawar Shafei di bawah Program Persuratan Melayu, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebarang pindah milik maklumat adalah tidak dibenarkan melainkan dengan keizinan pemilik.

E-mel : nisah.haron@gmail.com