tuzvekarabiber / Salt'nPepper

My blogs

Blogs I follow

About me

Location İstanbul, Turkey
Introduction Özgür tuz, Yıldız karabiber. Özgür bankacı, Yıldız pazarlamacı. Özgür gerçekçi, Yıldız hayalci. Ortak noktaları? Yeme, içme ve gezme.. / Ozgur is Salt, Yildiz Pepper. Ozgur is a banker, Yildiz a marketer. Ozgur is a realist, Yildiz a dreamer. What they have in common? Eat, drink and travel..