sger

My blogs

About me

Industry Museums or Libraries
Occupation thu hồi bóng
Location Sân Đạt Đức, Cổ Loa thành, Sài Gòn, Vietnam
Links Audio Clip
Introduction CSGfc là một phần của 300 năm lịch sử đất này! Mai sau dẫu không còn CSGfc, nhưng người hâm mộ túc cầu không thể quên đi một huyền thoại của bóng đá Việt Nam.
Interests Đọc-nghe-xem CSGfc.
Favorite Movies Những bàn thắng đẹp. Tin thể thao. tường thuật trực tiếp.
Favorite Music Hành khúc
Favorite Books Ff, Onze, Four two four