Thằng Lùn

My blogs

About me

Introduction Đéo cao bị gọi là Lùn Cũng có bố, mẹ nứt lồn đẻ ra Mồm méo xệch, mũi hếch... trym, tay ngắn Nói như súng bắn, tễu(vcl) muốn "Bay lên" Địt mẹ đứa nào bảo bố Điên.