başka-der

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Environment
Location Bursa, Turkey
Introduction Başka-der, özünde, sürdürülebilir yaşam felsefesini yaşam tarzı edinmiş üyelerden oluşan bir dernektir. Eylül 2008'de kurulmuş olan derneğin başlıca çalışma alanı sürdürülebilir yaşamı destekleyici uygulamaları araştırmak, uygulamak ve yaygınlaştırmaktır. Bu yönde çalışmaları mevcut sistem içinde alternatifler üretip diğer insanlara da bu alternatif yaşamı deneyimleme imkanı sağlamaktır. Başka-der, alışageldiğimiz bazı alışkanlıklarımızı dünyamızın daha fazla kaldıramayacağını düşünen ve bu alışkanlıklarımızdan çok fazla taviz vermeden de başka bir yaşamın mümkün olduğunu savunan bir dernek olup çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir. Derneğin başlıca hedefi kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik bir vizyon geliştirmek, ardından da bu vizyonun yaşama geçirilmesine yönelik uygulama çalışmaları yapmaktır. Başka-der bütün alışkanlıklarımıza başka bir açıdan bakan başka çözümler üreten ve bunun uygulamasını yapan, bu uygulamaları yaygınlaştırmaya çalışan bir oluşumdur.
Interests Alternatif yaşam, Kentsel çevre, Güneş Hasatı, yenilenebilir enerji, demostrasyon, %100 Döngü, sürdürülebilir yaşam, alternatif yaşam, dikkat bisiklet çıkabilir...