மாயன்

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation Solutions, Analysis
Location Chennai, India
Introduction மாயன் - என் புனைப் பெயர். பல கனவுகளை சுமந்துக் கொண்டு, வாழ்க்கையின் சரிவான பாதைகளில் வேகமாக பயணிக்கும் பல பேரில் ஒருவன். நான் போகும் வழிகளில் நான் காணுகின்ற யாவையும் பதிவு செய்ய வேண்டும் எனத் துடிக்கும் பலரில் ஒருவன். நான் திரும்பி பார்த்த, என்னை திரும்பி பார்க்க வைத்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படும் சாதாரண மனிதன்.
Interests Movies, Current Affairs, Music, History, Story, Books, Poetry, Fine Arts....
Favorite Books kalki, chandilyan, R.K Narayan, ruskin bond, o.henry, henry slesar